Цаг уур орчны шинжилгээний газрын мэдээллийн студи

2017-2018 оны өвөлжилтийн нөхцөл байдлын мэдээлэл

ХАА-н цаг уурын урьдчилсан мэдээ

  • 2017-2018 оны өвөлжилтийн нөхцөл байдлын мэдээлэл

  • Ус цаг уур, судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгээс гаргадаг зудын эрдслийн зураг