Цаг уур орчны шинжилгээний газрын мэдээллийн студи

Урьдчилсан мэдээг хэрхэн гаргадаг вэ?

Хүүхдэд зориулсан

  • Урьдчилсан мэдээг хэрхэн гаргадаг вэ?

  • Зудын эрсдэлийн зураг

  • Уур амьсгал

  • Аянга

  • Түймэр

  • Халдварт өвчин

  • Ой, хээрийн түймэр