Цаг уур орчны шинжилгээний газрын мэдээллийн студи

Өнгөрсөн 7 хоногийн цаг агаарын нөхцөл байдлын тойм

Өнгөрсөн хоногийн тойм

  • Өнгөрсөн 7 хоногийн цаг агаарын нөхцөл байдлын тойм

  • ӨНГӨРСӨН 7 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТОЙМ